HN6

From: Anna Le
Posted: 2023-03-17 18:22:56
BTC vừa nhận được qua Zelle của anh Từ Quân, NK 72, số tiền $100, tham dự HN6 $60, bảo trợ $40.

Xin chân thành cảm ơn.

Anna Le