Tham dự và bảo trợ HN6

From: Anna Le
Posted: 2023-03-08 15:05:12
BTC vừa nhận được của chị Thelma Vu và anh Tuần, với 2 người em, NK 74, $240, bảo trợ thêm $60. Tổng cộng $300.

Xin cảm ơn các anh chị nhiều.

Anna Le
360-878-6720