Cần giúp

From: Michael Nguyen
Posted: 2022-10-06 13:18:34
Có bạn nào còn giữ hình cổng trường VHQD xin gửi cho Hoài gấp, máy computer bị hư bất ngờ nên không còn hình ảnh nào. Tôi cần tấm ảnh này để làm một banner lớn (kích thước 6X8 hay 8X10 feets) cho mọi người chụp hình kỷ niệm trong kỳ HN6 sắp tới.
Xin email về: lancaster1252@hotmail.com

Cảm ơn,


Replies to this message
Re: Cần giúp ; - Bau Thai - : //2022-10-10 12:49:12