TÔI & BẠN

From: Thuy Tran
Posted: 2020-10-06 17:02:02
TÔI & BẠN 

Sự khác biệt giữa Tôi và những người bạn Dân Chủ của Tôi
Bạn thấy sự kiêu ngạo của Trump
Tôi thấy sự tự tin của Trump
Bạn thấy chủ nghĩa dân tộc của Trump
Tôi thấy chủ nghĩa yêu nước của Trump
Bạn nghe thấy những lời nói không tưởng của Trump
Tôi nghe thấy sự trung thực của Trump
Bạn thấy sự phân biệt chủng tộc của Trump
Tôi thấy lời nói của Trump bị sai lệch và xoắn lại bởi thông tin hằng ngày họ gán ghép cho phù hợp với câu chuyện và ý đồ của họ
Bạn thấy Trump là một người Đảng Cộng Hoà
Tôi thấy Trump là một người yêu Nước
Bạn thấy Trump là một nhà Độc tài
Tôi thấy Trump là người duy nhất sẵn sàng chiến đấu cho sự Tự Do của chúng ta
Bạn thấy Trump là trẻ con
Tôi thấy Trump là một chiến binh, không muốn chung hàng ngũ với những lời dối trá
Bạn nghĩ Trump ghét người nhập cư
Tôi biết Trump đã kết hôn với một người khác Nước
Bạn thấy Trump chấm dứt việc nhập cư ở Mỹ
Tôi thấy Trump chào đón người nhập cư đến Mỹ MỘT CÁCH HỢP PHÁP
Bạn thấy những cái lồng của Trump ở biên giới
Tôi thấy những cái lồng của Obama ở biên giới
Bạn thấy Trump với một nền kinh tế khó khăn
Tôi thấy Trump đã và đang thiết lập nền kinh tế tuyệt vời cho nước Mỹ
Cho đến khi Đảng Dân chủ đóng cửa, bạn nhìn thấy bạo lực trên đường phố và gọi nó là “Mỹ của Trump”!
Tôi thấy bạo lực trên đường phố của Đảng Dân Chủ từ chối sự giúp đỡ của Trump và gọi nó là “Nước Mỹ tự do”!
Bạn muốn có một người chuyên nói lời hứa hẹn lên làm Tổng Thống
Tôi thật hạnh phúc khi chúng ta có một người lãnh đạo không chỉ nói mà còn có hành động đi đôi với việc làm
Người xứng đáng là Vua của một Siêu Cường Quốc
Ngài đứng thẳng lưng không quỳ mọp, không sợ hãi một thế lực nào hay rào cản xung quanh …
TÔI & ANH, CHỊ & EM … Chúng ta nhìn thấy mọi thứ rất khác xa … 
Chúng ta là những cử tri trong một đất nước tự do bậc nhất trên thế giới “HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ” 
Dù không thân thiện cũng không nhìn nhau như kẻ thù.