Mother

Nhận được tin buồn từ mẫu của bạn Nguyễn Thị Kim Ngân, cụ bà Thạch Thị Thắng vừa qua đời vào ngày 1/7/2018 tại Việt Nam. Xin thay mặt tất cả cựu HS trường VHQD hải ngoại gửi lời thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Thị Kim Ngân và gia quyến, xin cầu chúc hương linh của cụ bà sớm về miền cực lạc.

1 2 3