Lời Mở Đầu

Xin chào mừng các bạn đến với trang Web của cựu học sinh Trường Trung Học Văn Hoá Quân Đội.

Thấm thoát trang VHQD web của chúng ta đã được 7 tuổi rồi. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên vào khoảng thời gian này My-Le, Russ và tôi đã bắt đầu bằng một trang giấy trắng với cả trăm câu hỏi và không ai trong chúng tôi có được một câu trả lời vì chúng tôi cũng mới tham dự HN lần đầu tiên ... Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và bây giờ chúng ta đã có một sân chơi riêng như những trường bạn khác.

Với tất cả cố gắng, chúng tôi hy vọng trang web này sẽ giúp chúng ta kết nối những cánh chim lạc loài đã một thời lấy Trường Văn Hoá Quân Đội làm tổ ấm, nơi mà chúng ta đã được rèn luyện căn bản học thức và nhân cách để trở thành người hữu dụng cho xã hội và đất nước, nơi chúng ta đang gầy dựng cuộc sống.

Dù bây giờ, vì hoàn cảnh mỗi người một nơi nhưng với trang web này chúng ta có thể nối lại tình bạn bè, liên lạc, chia xẻ những suy nghĩ và cảm xúc để thế hệ còn em chúng ta biết thêm về cội nguồn.

Chúng tôi mong mọi sự đóng góp của tất cả các bạn để nó trở nên phong phú hơn và trên trang web này, chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống mà cha, anh, chị em chúng ta đã phải hy sinh bằng xương máu của họ để chúng ta có được ngày hôm nay.
Đây là sân chơi chung để mọi người có dịp phô diễn tài năng, quan điểm và ý tưởng riêng của mình qua thi văn, hình ảnh ... vì vậy ý kiến đóng góp của các bạn không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của trang web này; chúng tôi tôn trọng sự khác biệt của mọi người, vì đó là tiếng nói riêng của mỗi cá nhân trong tập thể chúng ta và nhờ vậy những đóng góp của cá nhân sẽ làm trang Web trở nên đa dạng và phong phú hơn. Trang Web này chỉ có một điều lệ duy nhất:

• Mọi hiểm khích cá nhân xin vui lòng đăng ở nơi khác.

Nếu vi phạm điều lệ này, nhóm Admin sẽ xóa bài của bạn mà không cần phải thông báo vì đây là nơi để mọi người cùng nhau trao đổi kiến thức, lời hay ý đẹp và đóng góp tài năng của mình.

Xin các bạn vui lòng đăng tải bài và ý kiến của cá nhân bạn để giúp cho trang Web có thêm được nhiều thành viên và ý kiến mới lạ.

Xin cảm ơn các bạn.